...vedieť viac, znamená lepšie žiť...

 Srdečne vás pozývame na výročnú členskú schodzu, ktorá sa uskutoční dňa 5. apríla o 15:00 v priestoroch Knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove, Hlavná 139 ...viac čítajte tu... cms.dia-presov.webnode.sk/news/vyrocna-clenska-schodza1/

 V roku 2016 si naša Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska v Prešove pripomína 25. výročie založenia.

 "Vážení priatelia, prispejte  2 %  z  Vašej  dane  na podporu činnosti ZO ZDS v Prešove a Klubu priateľov a rodičov dia-detí..."  ...viac čítajte tu... www.diapresov.com/o-nas/a2/