Aktuality

 Pozvánka na Seminár pre diabetikov.  ...viac čítajte tu...www.diapresov.com/news/seminar-pre-diabetikov/

 Fotky z 13. stretnutia Klubu dia deti Prešov.  ...viac čítajte tu... www.diapresov.com/dia-deti-presov/

 Správa o činnosti ZO ZDS Prešov 2015  ...viac čítajte tu... www.diapresov.com/o-nas/sprava-o-cinnosti-zo-zds-presov/

 Rekondičné pobyty Zväzu diabetikov Slovenska v roku 2016    ...viac čítajte tu... www.diapresov.com/poslanie-a-prioritne-ulohy/rekondicne-pobyty/

 Diabetická Hymna Slovenska. 14. november - Svetový deň diabetu. Započúvajte sa do hudby, spevu a pozrite sa na videoklip natočený v historickej Bratislave   www.youtube.com/watch?v=xLVjVslwJyI&app=desktop  ...viac čítajte tu... www.diapresov.com/edukacia/diabetes/

  „Po 17 rokoch tu konečne máme liek, ktorý znižuje úmrtnosť diabetikov „hovorí doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti.  ...viac čítajte tu... www.diapresov.com/edukacia/diabetes/diabetes-2-typu/

 Priateľské stretnutie rodičov a detí s diabetom  ...viac sa dozvieš tu... www.socialnypresov.sk/rodina/aktuality/2128-priatelske-stretnutie-rodicov-a-deti-s-diabetom 

 

Svetový deň diabetu 2015

V roku 1991 bol Medzinárodnou federáciou pre diabetes (IDF) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) 14. november vyhlásený Svetovým dňom diabetu ako reakcia na narastajúce obavy zo zvyšujúcej sa zdravotnej hrozby, ktorú diabetes predstavuje. Kampaň upozorňuje na zásadné problémy celosvetového významu, ktoré sú s diabetom spojené.

Svetový deň diabetu 2015 predstavuje druhú časť z trojročnej kampane (2014 - 2016) zameranú na zdravý životný štýl a diabetes. Tohtoročné činnosti a materiály sa zameriavajú najmä na tému zdravého a dostupného stravovania a jeho významu pri riešení celosvetového problému s diabetom. Hlavnými odkazmi tohtoročnej kampane sú: 

  1. Konajte, aby ste zmenili svoj život už dnes.  Zdravé stravovanie je kľúčovým bodom pri riešení akejkoľvek formy cukrovky.
  2. Konajte, aby ste mohli zmeniť svet zajtrajška. Prístup k cenovo dostupnému zdravému jedlu je základom pri riešení celosvetového problému s diabetom a zabezpečením trvalého prísunu kvalitných potravín

Viac informácií na www.idf.org/wdd-index/

Aj na Slovensku bude prebiehať v tomto roku niekoľko aktivít spojených so Svetovým dňom diabetu.

Zdroj.:  https://www.abbottdiabetescare.sk/