Diabetes

Diabettes melitus, ľudovo povedané cukrovka, je závažné, celoživotné metabolické ochorenie. Jej najvýraznejším prejavom je zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia).

Okrem nedostatočnej premeny cukrov v organizme dochádza k poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody.

Zlou správou je, že cukrovka je zatiaľ nevyliečiteľnou chorobou. V relatívne blízkej budúcnosti sa to môže zmeniť.

Dobrou správou je, že diabetik môže svoju chorobu pozitívne riadiť a ovplyvňovať až do výšky 70-80%.  Dobrá kompenzácia diabetu mu môže zabezpečiť kvalitný život bez komplikácií, ktorých nástup sa môže oddialiť. 

K tomu však potrebuje veľa informácií  –  a tu je poslanie občianskej organizácie  Zväzu diabetikov Slovenska a jednotlivých základných organizácií.

zdroj.: www.viadia.sk

Diabetes mellitus - cukrovka

Diabetes mellitus patrí medzi najzávažnejšie ochorenia. V roku 2010 bolo na Slovensku registrovaných 340 625* osôb (diabetes mellitus 1. typu a 2. typu spolu) s týmto ochorením – čo robí 4,9%* z celkového počtu obyvateľov SR. Štúdium a liečba diabetu predstavuje jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí medicíny.

 

Mechanizmus vzniku cukrovky je spôsobený jednou alebo viacerými z nasledujúcich porúch:

  • pankreas prestáva produkovať inzulín
  • pankreas produkuje inzulín v nesprávnom čase
  • inzulín prestáva normálne fungovať

Nespotrebovaná glukóza sa hromadí v krvi a jej hladina sa s každým jedlom zvyšuje. Zvýšená hladina cukru v krvi síce nebolí, prináša však so sebou závažné riziká. Pacient s dlhotrvajúcimi a opakujúcimi sa hyperglykémiami (zvýšenou hladinou cukru v krvi) má niekoľkonásobne vyššie riziko vzniku srdcového infarktu, mozgovej príhody, poškodenia obličiek, očí a dolných končatín.

Rozoznávame dva základné, najčastejšie sa vyskytujúce typy cukrovky:diabetes mellitus 1. typu a diabetes mellitus 2. typu.

Novo Nordisk sa zameriava na najmodernejšie trendy liečby diabetu, od farmaceutických prípravkov cez vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a pacientov až po výskumné projekty. Ponúka jedno z najširších portfólií produktov v diabetológii. Ide najmä o inzulínovú liečbu, či už staršiu generáciu inzulínov tzv. humánne inzulíny alebo inzulínové analógy, určené okrem dospelých pacientov aj pre deti a tehotné ženy. Zároveň Novo Nordisk stále zlepšuje a zjednodušuje techniku podávania inzulínu, z pôvodných injekčných striekačiek až po moderné inzulínové perá.

Prvé pero na podávanie inzulínu bolo vyvinuté už v roku 1985. V súčasnej dobe diabetici na celom svete používajú už 4. generáciu týchto pier a vďaka nim, ako aj ihlám, je aplikácia inzulínu výrazne uľahčená a takmer bezbolestná.

*UZIŠ

zdroj.: https://www.novonordisk.sk/pacienti/diabetes-mellitus.html