Glykovaný hemoglobín

Hodnota glykovaného hemoglobínu - používa sa aj označenie HbA1c - je v súčasnosti najspoľahlivejším spôsobom kontroly priebehu a dlhodobej úspešnosti liečby diabetu. Výsledok zároveň pomáha lekárovi odhadnúť, aké veľké je riziko vzniku životunebezpečných komplikácií cukrovky, ako napr.: zlyhanie obličiek, problémy so zrakom, neuropatia, až syndróm diabetickej nohy.

Udržiavanie glykovaného hemoglobínu v cieľových hodnotách môže znížiť pravdepodobnosť ich vzniku.

Výhodou testu na glykovaný hemoglobín je, že výsledok nie je ovplyvnený krátkodobými výkyvmi hladiny cukru v krvi, napríklad v závislosti od príjmu potravy, liekov, pri strese , či  hypoglykémii.

Test na glykovaný hemoglobín určuje množstvo cukru naviazaného na hemoglobín v priebehu 120 dní / to je  životný cyklus červených krviniek / a jeho výsledok sa udáva v percentách z celkového hemoglobínu v krvi, alebo v hodnote mmol/mol.

Normálna hodnota je do 6 %, zdraví ľudia majú hodnotu glykovaného hemoglobínu obyčajne od 4-6%. Diabetikom sa zriedka darí dosiahnuť normálnu hodnotu, no pri úspešnej liečbe a dobre kompenzovanej cukrovky, obyčajne majú okolo 7% glykovaného hemoglobínu.

Kompenzácia diabetu          hodnota v %         hodnota v mmol/m

Výborná              menej ako 6,1%            20-42

Uspokojivá              6,1- 7,0%                 43-53

Neuspokojivá                viac ako 8%             viac ako 60

Informačný zdroj : Pán doktor, dostaňte ma pod 7. Vydala Slovenská diabetologická spoločnosť, bez udania roku