Kontakt

Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska v Prešove

Mgr. Mária Koložváryová
predsedníčka ZO
Prostějovská 27
080 01  Prešov
 
telefón: 051 / 77 18 492
mobil: 0911 552 700
email: mkolozvaryova@azet.sk


ZO ZDS v Prešove - Klub priateľov a rodičov dia - detí

Mgr. Kristína Platková
Krompašská 22
080 01 Haniska
 
mobil: 0903 688 957
email: kristinaplatkova@centrum.sk
FB: Klub priateľov a rodičov dia - detí Prešov