Edukačné stretnutie pri príležitosti 25. výročia založenia ZO ZDS v Prešove

Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska v Prešove a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Vás

Srdečne pozývajú  na edukačné stretnutie
pri príležitosti 25.výročia založenia ZO ZDS v Prešove, ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2016 v Prešove v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava, Hlavná ul. 139, 2. poschod.

Program: Hojenie rán - nové metódy liečby a prípravky urýchľujúce hojenie a regeneráciu – prednáša RNDr. Miroslav Kubeš, CSc

Prezencia sa začína o 13.30 hod. Prosím príďte včas.

Teším sa na stretnutie s Vami 

Kontakt 0911 552 700           Mgr. Mária Koložváryová - členka Predsedníctva ZDS