Výročná členská schôdza 2016

Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska v Prešove a

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Vás

Srdečne pozývajú  na výročnú členskú schôdzu s voľbami funkcionárov

pri príležitosti 25.výročia založenia ZO ZDS v Prešove

VČS sa uskutoční dňa 6.apríla 2016 v Prešove v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava , Hlavná u. 139, 2. poschod.

 

Prezencia sa začína o 14.30 hod. Prosíme príďte včas.

Teším sa na stretnutie s Vami 

Kontakt 0911552700           

 

Mgr. Mária Koložváryová

členka Predsedníctva ZDS