Výročná členská schôdza

Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska v Prešove – Novartis
 
 Slovakia, s. r. o.- Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
 
 
Vás
 
srdečne pozývajú 
 
na výročnú členskú schôdzu,
 
 
ktorá sa uskutoční dňa 5. apríla 2017 o 15.00.hod. v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.
Hlavná 139
 
 
Program: prednáška : Srdcové zlyhanie
                  
                  Správa o činnosti ZO ZDS v Prešove v roku 2016
                  Správa o hospodárení v roku 2016
                  Správa kontrolnej komisie 
                  Plán činnosti v roku 2017
                  Návrh rozpočtu na rok 2017
                  Rôzne
                  Diskusia
                  Uznesenie
 
 
Prezencia začne o 14.30.hod. Pripravte si členské preukazy a členský príspevok.  Odoberateľov čas. Diabetik prosím aby určite prišli zaplatiť predplatné na rok  2017. Občerstvenie bude pripravené.
 
Teším sa na stretnutie s Vami
0911552700                                            Mgr. Mária Koložváryová, v.r.
                                                            predsedníčka ZO ZDS v Prešove

Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska v Prešove – Novartis Slovakia, s. r. o.- Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Vás srdečne pozývajú na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 
5. apríla 2017 o 15.00.hod. 
v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, Hlavná 139
 
Program:  prednáška: Srdcové zlyhanie
                  Správa o činnosti ZO ZDS v Prešove v roku 2016
                  Správa o hospodárení v roku 2016
                  Správa kontrolnej komisie 
                  Plán činnosti v roku 2017
                  Návrh rozpočtu na rok 2017
                  Rôzne
                  Diskusia
                  Uznesenie
 
Prezencia začne o 14.30.hod. Pripravte si členské preukazy a členský príspevok.  Odoberateľov čas. Diabetik prosím aby určite prišli zaplatiť predplatné na rok  2017. Občerstvenie bude pripravené.
 
Teším sa na stretnutie s Vami
0911552700                                            Mgr. Mária Koložváryová, v.r.
                                                            predsedníčka ZO ZDS v Prešove