O nás

Kto sme:

Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska v Prešove (ďalej ZO ZDS v Prešove) je občianske združenie, charitatívna a humanitná organizácia, ktorá združuje osoby s diagnózou diabetes mellitus, ich priaznivcov a rodičov detí s diabetes mellitus, bez rozdielu národností, politickej príslušnosti a vierovyznania. (stanovy ZDS)

zdroj.: zds.sk/?page_id=42

Poslanie:

Systematicky obhajovať špecifické záujmy diabetikov a presadzovať ich do praxe.

Pomáhať členom rôznymi formami, aby dokázali s touto chorobou plnohodnotne žiť, aby rešpektovali terapeutické zásady: LIEČBA - DIÉTA - POHYB a riadili svoju chorobu smerom k dobrej kompenzácii cukrovky a tým predchádzali životunebezpečným komplikáciám.

Diabetik môže svoju chorobu pozitívne ovplyvniť v rozsahu 70-80%.