ĎAKUJEME    2%    ĎAKUJEME

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií. Financie získané z 2% sa musia použiť na účely, ktoré sú uvedené §50 Zákona o dani z príjmov a súčasne ich máme uvedené aj v Stanovách zväzu.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v roku 2016 poukážu 2% z dane a garantujeme, že darované finančné prostriedky budú účelne a efektívne využité v prospech dospelých a detských diabetikov ako aj na preventívne merania glykémie (hodnota cukru v krvi) pre prešovskú verejnosť. Budeme organizovať aktivity v rámci edukačnej (vzdelávacej) činnosti pre diabetikov -  prednášky, semináre , klubové stretnutia a to v záujme zvyšovania informovanosti diabetikov aby v spolupráci s diabetológmi dokázali riadiť vlastnú chorobu v prospech kvalitného života. Všetky tlačivá potrebné k poukázanie 2% z daní zamestnancov si môžete stiahnuť na tejto stránke. Po ich otvorení si ich môžete najprv vypísať a potom vytlačiť.

Tlačivo "Potvrdenie..." je nutné si nechať potvrdiť u zamestnávateľa.  

 2 - vyhlásenie 2015.doc (45056) 

Tlačivo "Vyhlásenie..." doplniť údajmi z potvrdenia od zamestnávateľa.       

 2 - potvrdenie o zaplatení dane z prijmu2015.doc (38912) 

Obe tlačivá sa odovzdávajú na daňovom úrade podľa trvalého bydliska. Termín odovzdania tlačív pre zamestnancov na daňovom úrade je najneskôr do 30. 4. 2016.

 viac informácií o poukázaní 2% nájdete na stránke:  rozhodni.sk/