Diabetes Journal

Vychádza 1xmesačne, písaný v nemeckom jazyku, cena 3.60 eur