Diabetes Mellitus a deprese, demence (DM 3.typu)

Autor: Perušičová Jindřiška

EAN: 9788073453572 
ISBN: 978-80-7345-357-2 
Nakladatel: Maxdorf 
Vydáno: 2013 
Počet stran: 148

U osob s diabetem je nápadně vysoká prevalence řady onemocnění spadajících do kompetence psychiatrie. Nejnápadnější je tato kumulace u demencí na jedné straně a u depresivních stavů na straně druhé. Přestože etiopatogenetické souvislosti jsou zatím předmětem výzkumu, z hlediska klinické praxe se tyto komorbidity dostávají v řadě vyspělých zemí do centra pozornosti, a to jak z hlediska diabetologie, tak psychiatrie. Nová publikace z edice Současná diabetologie je zaměřena právě na tuto styčnou plochu mezi oběma obory, a to jak z pohledu diagnostiky, tak farmakoterapie.