Diabetes mellitus a ledviny, vývodné cesty močové

Autor: Perušičová Jindřiška

EAN: 9788073453848 
ISBN: 978-80-7345-384-8 
Nakladatel: Maxdorf 
Vydáno: 2014 
Počet stran: 120

Ledviny jsou již mnoho let v centru zájmu diabetologie, zejména s ohledem na závažnost diabetické nefropatie. Vztah diabetu a ledvin je však podstatně komplexnější – ledviny jsou orgánem spolupodílejícím se na manifestaci DM 2. typu., onemocnění ledvin bývá spojeno se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob (kardiorenální syndrom). Významnou novinkou posledních let pak je zavedení gliflozinů – látek schopných snižovat renální reabsorpci glukózy v ledvinách.