Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia

Monografia Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia sa komplexne venuje celej šírke problematiky diabetes mellitus a jeho komplikácií, ako aj pridruženým ochoreniam zahrnutým do koncepcie metabolického syndrómu. Je určená pre lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku z odborov Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, ako aj Endokrinológia a Vnútorné lekárstvo. Prináša veľa užitočných informácií aj pre všeobecných lekárov a iných špecialistov, ktorí sa vo svojej praxi často stretávajú s chorými s diabetes mellitus.

Podrobnosti

  • Počet strán: 1003 strán
  • Väzba: pevná väzba
  • Rozmer: 180×245 mm
  • Hmotnosť: 3120 g
  • Jazyk: slovenský jazyk
  • ISBN: 9788096971398
  • Rok vydania: 2008