diabetik

Dvojmesačník Diabetik je určený predovšetkým pacientom s diabetom, ich príbuzným a všetkým, ktorých zaujíma prevencia pred civilizačnými ochoreniami. Zároveň je užitočným pomocníkom pre diabetológov či diabetologické sestry pri edukácii pacientov.

Na 68 - 84 stranách nájdu čitatelia aktuálne informácie z oblasti diabetológie, ale aj ďalších príbuzných medicínskych odborov. V každom čísle majú priestor rozhovory, príbehy pacientov, rubrika o racionálnom stravovaní, sociálno-právna poradňa, nové formy a metódy liečby diabetu a komplikácií, súvisiacich s týmto ochorením a mnoho ďalších tém.

Počas svojej existencie si Diabetik pre svoj kvalitný obsah získal stály okruh čitateľov a priaznivcov, ako aj uznanie odborníkov z medicínskej a farmaceutickej oblasti. Kým iné časopisy so zameraním na zdravie a životný štýl problém len načrtnú, časopis Diabetik ponúka aj možnosti riešenia.