Sociálne zabezpečenie diabetikov

Túto problematiku rieši Zákon NR SR č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Celý zákon si môžete prečítať na stránke