ZO ZDS - Základné organizácie Zväzu diabetikov Slovenska

Zväz Diabetikov BA - Petržalka 
 
Dia ORAVA Zväz diabetikov Slovenska na Orave 
 
Dia KOŠICE 
 
Deti dia Košice 
 
Dia deti Košice Facebook 
 
Dia NITRA 
 
Dia PRIEVIDZA 
 
Dia Sabi SABINOV