Zdravotné pomôcky diabetika

Nároky na zdravotnícke pomôcky pre diabetikov 

 
 

Nároky na zdravotnícke pomôcky pre deti do 18 rokov a pre nezaopatrených do 25 rokov liečených intenzifikovanou inzulínovou liečbou

 

Zdroj.: https://www.abbottdiabetescare.sk/

 
 
Platný cenník zdravotných pomôcok (VZP)
 

Ak potrebujete vyhľadať zdravotnícku pomôcku(y), vyberte skupinu a podskupiny a kliknite na Zobraz zdravotnícke pomôcky. Vyhľadané zdravotné pomôcky budú uložené do skupín podľa doplnkového kódu. Kliknutím na detail sa Vám zobrazia údaje o konkrétnej pomôcke (napr. jej cena a úhrada poisťovňou).Zdravotné poisťovne diabetikom